©STRATEGISK FORSIKRING

Her står alt, hvad en direktion og bestyrelse har brug for at vide og gøre for at kunne leve op til sit ansvar på forsikringsområdet. Midlet er ©Strategisk forsikring

Forsikring handler altid og til enhver tid om:

* bedst mulig forsikring

* til lavest mulig pris og

* mindst muligt forbrug af intern tid

©STRATEGISK FORSIKRING handler også om disse elementer.

Men,STRATEGISK FORSIKRING handler samtidig om, hvordan bestyrelse og direktion på en helt enkel og tidsbesparende måde sikrer,

* at de konstant lever op til deres formelle ansvar

* at virksomhedens/koncernens forsikringsløsning er optimeret

* at den medarbejder, der har det praktiske arbejde, kender ledelsens éntydige krav til forsikringsløsningen

* at ansvaret for eventuelle fejl/mangler i forsikringsløsningen, i væsentlig grad, er flyttet væk fra virksomheden

* at dokumentationen er i orden, hvis der opstår tvivl om dækning eller ej, så det ikke kun handler om ”forsikringsbetingelser og §§”.

Det kan være fornuftigt, at det praktiske arbejde med en virksomheds forsikringsløsning uddelegeres til en medarbejder - et eller andet sted i organisationen. Men, det er afgørende, at det foregår på en måde, så resultatet svarer til bestyrelsens og direktionens entydigt definerede krav - og på en en måde, så direktion og bestyrelse til enhver tid på enkel og effektiv måde kan følge op på situationen. Det er lige så vigtigt at den medarbejder, der har forsikring som arbejdsområde, kender kravene og derigennem har en ramme at arbejde indenfor.

Derfor er det så vigtigt at hele fundamentet bag forsikringsløsningen er på plads, så de basale krav og andre til stadighed opfyldes.

Men, det er vores erfaring at disse hensyn alt for sjældent vises . Derfor er begrebet STRATEGISK FORSIKRING så vigtigt!

STRATEGISK FORSIKRING er den enkle metode, der anvendes, når virksomheden skal have alle fordelene, som sikrer maksimal kontrol.

Forsikringsrevision er et element i STRATEGISK FORSIKRING og af fundamental betydning for en virksomhedsleders fremadrettede beslutninger på forsikringsområdet. Bevidsthed om helbredstilstanden på virksomhedens forsikringsløsning er en grundlæggende forudsætning for at få fuldt udbytte af de ressourcer (tid/penge), som virksomheden ønsker at anvende på forsikringsområdet. Og, det er samtidig det eneste reelle grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. En revisionsrapport dokumenterer forholdet på et objektivt grundlag, der er til at forstå.

Vores anbefaling til direktioner og bestyrelser er: ”Tag fat i problemet nu. Det er der helt sikkert. Løs det effektivt ved at gøre brug af de her beskrevne metoder. Når skaden først er sket, er forsikringens kvalitet afgørende. Forarbejdet skaber kvaliteten.”

   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.