NYHEDER: 17-4-2013

Forsikringsselskaberne er til at tale med, når blot man taler ordentlig til dem.
Gennem de seneste par år har  anvendelse af arbejdsmetoden STRATEGISK FORSIKRING  været stærkt medvirkende til  at vores kunder  har opnået særdeles gunstige vilkår og lave forsikringspræmier.
Det typiske resultat har  været
  • 10 -35 forbedringer i forsikringsløsningen i form af eliminering  af direkte fejl og/eller mangler
  •  en årlig reduktion i forsikringsbudgettet på 20 - 40%
I tillæg hertil  har kunderne endvidere  fået
  • overblik som fx. sikrerbestyrelse og direktion det  nødvendig indblkik på et splitsekund
  • en klar arbejdsfordeling, så årsagen til en evt. fejl kan spores
  • dokumentation så et evt. ansvar for evt. fejl/mangel kan placeres på de rette skuldre
Vi synes selv det er flotte resultater og vi ved at  mange andre erhvervsvirksomheder kan opnå samme udbytte,
NÅR BLOT MAN TALER TIL "DEM"  I  ET SPROG DE  FORSTÅR
------------------------------------------------- 0 ---------------------------------------
Vidste du det?
Der er 4 årsager til at danske virksomheder typisk har 20 - 35 fejl og andre problemer i deres forsikringsløsning. Den ene er: Mangelfuld risikobeskrivelse. Helt logisk er det sådan, at der ikke er forsikringsdækning for risici, der ikke har været "på bordet".
Men hvordan undgås denne situation?
Vil du vide det og samtidig kende de øvrige 3 årsager, kan vi kontaktes på
Nu ved du det. Måske har denne vidsen også værdi for personer i dit netværk.
 

 

 
 -------------------------------------------
Arbejdsmetode!
Læs beskrivelse i Børsens Ledelses håndbog om epokegørende ny måde at håndtere og styre virksomhedens forsikringsløsning på. Metoden giver både direktion, bestyrelse og ekstern revision optimale muligheder for at leve op til deres formelle og praktiske ansvar på forsikringsområdet.
Læs artiklen her.

 
 
----------------------------------------------------
 
20-03-2007
Forsikring er bestyrelsens ansvar!
Jf. Aktieselskabslovens § 56, stk. 5, pkt. 7, er det bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for at virksomhedens forsikringer -i al væsentlighed - er i orden.
Men, den praktiske opgave med kontrollen, delegeres normalt til direktionen og i praksis mange gange til økonomidirektøren/økonomichefen, som så har kontakten til forsikringsselskab eller forsikringsmægler.
Bestyrelsens og direktionens handling er forståelig, men samtidig problemfyldt, fordi bestyrelsen normalt glemmer at præcisere, hvilke krav de forventer opfyldt. Det betyder i praksis at virksomhedens forsikringsløsning hyppigt er baseret på medarbejderens subjektive vurderinger, størrelsen af omkostningsbudgettet og hvad forsikringsselskab/forsikringsmægleren kan overtale medarbejderen til.
 
Et enkelt, effektivt og godt råd til bestyrelsen er at igangsætte følgende proces:
  1. Sikre at alle virksomhedens risici for at lide skade eller tab bliver identificeret, registreret og dokumenteret og samtidig sørge at ansvaret herfor formelt placeres, væk fra virksomheden, hos forsikringsselskab/forsikringsrådgiver (Virksomhedens risikoprofil)
  2. Formuler helt enkle og entydige krav til forsikringsløsningen, som sikrer at alle forsikringsmuligheder bliver præsenteret (Forsikringspolitik)
  3. Sikre sig at alle afvigelser mellem forsikringspolitikken og den eksisterende forsikringsløsning identificeret, registreres og dokumenteres (Revisionsrapport)
  4. Tag bevidst stilling til afvigelserne på et objektivt grundlag og ændrer forsikringsløsningen så den opfylder den fastlagte forsikringspolitik
Dette er efter vores opfattelse minimumskravene til en bestyrelse og det er en metode, der gør det muligt for bestyrelsen at leve op til sit ansvar uden at have indsigt i forsikringsområdet.
Det er vores praktiske erfaring at én eller flere af disse helt fundamentale opgaver forsømmes samt at det tillidsforhold mange virksomheders forsikringsløsning i virkeligheden er baseret på, hyppigt bliver svigtet, så både virksomhed og bestyrelse kan komme i unødvendige vanskeligheder.
 
 
 
 
 
 

   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.