PRODUKTVores rådgivningsydelser omfatter fx:

Risikoanalyse - Forsikringspolitik - Forsikringsrevision - Licitation m.v.

Målet med vores rådgivning er,
"at bringe vores kunder til en reel tilstand af tryghed og bevidsthed".

Opgaven er relativ enkel... når blot man ved, hvad man skal gøre og har den fornødne kompetence.
Vi ved det og har kompetencen. Vi vil her forklare et par grundlæggende ting:

Risikoanalyse(Risikoprofil) - alt skal på bordet
Risici, der ikke bliver identificeret og registreret, er typisk for virksomhedens egen regning, når uheldet er ude. Det er, hvad mange virksomhedsledere faktisk oplever, når skaden er sket.
Derfor skal man sikre sig, at alle risici for at lide skade eller tab kommer bordet og registreres skriftligt i et sprog, der forstås i virksomheden. Resultatet heraf kalder vi for virksomhedens "Risikoprofil".
Det er på grundlag af den, at en forsikringskyndig kan sammensætte de forsikringsprodukter, der er nødvendige for at give virksomheden den optimale forsikringsdækning.
Begrebet "Den optimale forsikringsdækning" fastlægges individuelt af den enkelte virksomheds ledelse og det skal udmøntes i en formel forsikringspolitik.

Forsikringspolitik - eller køb "elastik i metermål"
At købe forsikring kan være som at købe "elastik i metermål". Det undgår man ved at sikre sig et målfast fundament - en forsikringspolitik.
I forsikringsbranchen er der f.eks. tradition for at opbygge en virksomheds forsikringspolitik ved at virksomhedens forsikringsansvarlige opfordres til at foretage en lang række tilvalg af forskellige forsikringsprodukter og fravalg af andre. Metoden er ikke anbefalelsesværdig,
  • fordi det for ikke forsikringskyndige er umuligt at gennemskue indholdet i de mange forskellige forsikringsprodukter, deres sammenhænge og mangel på samme - og, hvad med de risici og forsikringsmuligheder, der måske slet ikke bliver talt om?
  • fordi overblikket forsvinder
  • fordi den forsikringsansvarlige måske ikke er synonym med virksomhedens reelle ledelse/bestyrelse, som har det egentlige ansvar
En forsikringspolitik skal jo netop give det modsatte, altså overblik, bevidsthed og tryghed. Derfor skal man som kunde sørge for at forenkle opgaven ved at fokusere på helheden, den "optimale forsikringsløsning". Ansvaret for at forsikringsløsningen efterfølgende kommer til at indeholde "de rette ingredienser og i den rette mængde" og dermed lever op til kravene i forsikringspolitikken, skal man formelt stille forsikringsselskabet til ansvar for - gennem arbejdsmetoden og evt. en erklæring. Det er jo deres produkter og dermed deres speciale.

En overordnet forsikringspolitik, der skal præsenteres som et skriftligt krav til forsikringsselskabet kan f. eks. formuleres på følgende vis:

"Som udgangspunkt ønsker og forventer virksomheden en forsikringsløsning, der dækker samtlige forsikringsbare risici, som kan afkodes af Risikoprofilen."

Såfremt virksomheden senere, af omkostningsmæssige årsager, fravælger enkelte elementer fra "Den optimale forsikringsløsning", vil disse blive registreret punktvis som egen valgt risiko.
Eventuelle fravalg af kalkulerede risici kan foretages med utrolig stor nøjagtighed, uden at overblik, bevidsthed og tryghed forsvinder.
Mange virksomheder har i dag ikke sådan en formel forsikringspolitk, hvilket kan vise sig som en afgørende fejl.
Kombinationen af Risikoprofil og Forsikringspolitik, er det eneste målfaste grundlag en virksomhed kan anvende som målestok for valg af forsikringsløsning.

Revisionsrapport - en helbredserklæring
Når virksomheden har fået udarbejdet en risikoprofil, en forsikringspolitik og dermed en målestok for, hvordan virksomheden ideelt set skal være forsikret, udarbejder vi normalt en revisionsrapport, der både overskueligt og detaljeret, giver et objektivt indblik i, hvordan helbredstilstanden er på virksomhedens nuværende forsikringsløsning.
I kraft heraf får virksomhedens ledelse og bestyrelse, måske for første gang, et reelt vurderings- og beslutningsgrundlag. Typisk viser der sig flere gode begrundelser for at ændre den bestående forsikringsdækning, hvilket vi også bistår med.
 
 
 


"En fast målestok samt skriftlig dokumentation er en nødvendighed."
 
 
 
   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.